Vergoeding

U heeft in de meeste gevallen recht op een vergoeding voor psychologische hulp vanuit uw basis ziektekostenverzekering. Voor psychologische zorg is geen eigen bijdrage verschuldigd, maar de verzekering spreekt wel eerst uw eigen risico aan, houdt u hier rekening mee. In het geval dat ik geen contract met een verzekeraar heb afgesloten, betekent dit dat ik u een rekening stuur die u daarna bij de verzekeraar kunt indienen. U krijgt dan 70%-100% vergoed, vraag dit na bij uw verzekeraar. In de meeste gevallen krijgen cliënten met een restitutiepolis 100% van de behandeling vergoed. Cliënten met een naturapolis krijgen een gedeelte vergoed.

Contracten

De praktijk heeft voor 2021 contracten met CZ/Ohra/DeltaLloyd/NationaleNederlanden, Zilveren Kruis Achmea/FBTO/Interpolis/Friesland, DSW/StadHolland en ASR/DeAmersfoortse/Ditzo, Menzis/Anderzorg, ENO, OWM Zorg en Zekerheid, ONVZ en Caresq/Eucare/Aevitae. Er is geen contract met VGZ mogelijk.

Op basis van de aard en ernst van uw klachten wordt u ingeschaald in één van onderstaande behandeltrajecten in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) die u vervolgens (gedeeltelijk) vergoed krijgt door uw zorgverzekeraar:

Code Prestatie Maximumtarief
180001 Kort: 1-5 sessies € 522,13
180002 Middel: 5-8 sessies € 885,01
180003 Intensief: 8-12 sessies € 1.434,96
180004 Chronisch: 1-10 sessies € 1.380,49
180005 Onvolledig behandeltraject € 228,04

Eigen risico
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2021 is het eigen risico € 385 per persoon.

Verzekerde GGZ en onverzekerde zorg

Niet alle behandelingen van alle klachten worden vergoed. Alleen als er sprake is van een DSM*-5 diagnose is er recht op vergoeding. Verder zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg.
De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Indien er sprake is van onverzekerde zorg, dan krijgt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering.

* DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (kortweg DSM) is een Amerikaans handboek voor diagnose en statistiek van psychische aandoeningen dat in de meeste landen als standaard in de psychiatrische diagnostiek dient.

Bij intake en advies komt aan bod hoe lang de behandeling zou kunnen duren en of uw klacht onder ‘verzekerde zorg’ valt. U krijgt dan inzicht in de kosten. In uw polis kunt u vinden hoeveel u terug gaat krijgen. Op de site http://www.zorgverzekeraarkiezen.nl kunt u een overzicht vinden van vergoedingen. Vraag zelf altijd bij uw zorgverzekeraar na voor welke vergoeding u in aanmerking komt op basis van de door u afgesloten polis en eventueel aanvullende verzekering.

Indien na de intakefase in onderling overleg wordt besloten dat u beter op uw plek bent bij een andere of gespecialiseerde collega, wordt u gericht doorverwezen en ontvangt u een factuur voor een zgn. Onvolledig Behandeltraject. Deze factuur kunt u eveneens indienen bij uw zorgverzekeraar.

Het is mogelijk gesprekken te voeren buiten deze behandeltrajecten, bijvoorbeeld als er geen sprake is van een DSM5-diagnose, of indien u geen diagnose in uw medisch dossier wenst. Deze consulten worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten worden de kosten over het algemeen wel vergoed; informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

Behandeling van onverzekerde zorg (OVP code 198300) kost €114,41,- per consult (60 minuten). Dit tarief is vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en is vrijgesteld van BTW. Voor een onverzekerd product is geen verwijzing door een huisarts nodig.

Sommige cliënten willen de zorg zelf betalen. Ook dan gelden de door de NZa vastgestelde tarieven voor de verschillende zorgproducten.

Voor bedrijven of ZZP’ers is het belangrijk te weten dat consulten ook geboekt kunnen worden als coaching en op die manier zakelijk opgevoerd kunnen worden. Coaching per consult (60 minuten) kost €105,- (excl. 21% BTW). Het intake consult wordt wegens langere directe en indirecte tijd als dubbel consult in rekening gebracht.

Verwijzing

U kunt terecht met of zonder verwijzing. Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering is echter een verwijzing van de huisarts of bedrijfsarts noodzakelijk. Naast de gangbare persoonsgegevens is het voor een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ noodzakelijk dat er vermeld wordt:

  • Dat het om de verwijzing naar de GBGGZ gaat
  • Dat er sprake is van het vermoeden van een DSM-5 stoornis, of de door de huisarts vastgestelde stoornis
  • De gegevens van de huisarts, inclusief zijn AGB-code

Annulering of no show

Bij niet verschijnen op de afspraak zonder berichtgeving of bij annulering minder dan 24 uur voor de afspraak wordt € 50,00 bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door uw verzekering vergoed.