Werkwijze

Aanmelding

Als je je aanmeldt via mail of het aanmeldformulier neem ik indien nodig of gewenst, mits mijn wachtlijst open is, contact met je op voor een korte screening, waarbij ik kort naar je klachten en naar je hulpvraag vraag en ik je uitleg hoe ik werk. Als blijkt dat we een match lijken te hebben, nodig ik je uit voor een intake of zet ik je hiervoor op de wachtlijst.

Intake

In het eerste gesprek, het intakegesprek, inventariseer ik samen met jou de klachten en problemen. We bespreken of je elders al hulp hebt gehad, op welke manier er gewerkt is, en wat je wensen en ideeën zijn over de hulp die je nu wilt.
Soms zal er gebruik worden gemaakt van enkele aanvullende vragenlijsten of psychologische testen die door mij worden uitgewerkt en geïnterpreteerd.

Op basis van al deze informatie maak ik een behandelplan. Dit plan vormt dan de basis voor de manier waarop we samen gaan werken aan de gewenste veranderingen. Hierna volgen de behandelsessies. Het aantal kan variëren afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten.

Behandeling

Ik ben opgeleid in verschillende evidence based (bewezen effectieve) behandelvormen. Vaak worden verschillende behandelvormen gecombineerd zodat ze een ‘op maat’ behandeling vormen. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van Cognitieve Gedragstherapie (CGt), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Mindfulness, Oplossingsgerichte Therapie (OGt) en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).

Wachttijd

De praktijk heeft op dit moment een wachttijd van 2-3 maanden voor intake, de afspraakmogelijkheden beperken zich tot dinsdag en woensdag. Tussen het intakegesprek en de behandeling zit geen wachttijd. U kunt zich aanmelden via de mail of het aanmeldformulier. Indien de wachttijd langer is dan 6 weken zal in overleg met u en de verwijzer een doorverwijzing naar een andere Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) aanbieder mogelijk zijn.

Vervanging en crisis

Vakanties of andere vrije dagen worden tijdig aan u door gegeven.
U kunt, indien nodig, terecht bij uw huisarts of de Praktijk Ondersteuner van uw huisarts (POH). Bij crisis kunt u contact opnemen met uw huisarts, huisartsenpost of de crisisdienst van GGZ WNB of GGZ Breburg.

Klachtenregeling

Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik verplicht om een dossier over mijn cliënten bij te houden. Alleen bij verplichte (kwaliteits-)controles en na uitdrukkelijke toestemming van jou geef ik informatie aan anderen zoals een bedrijfs- of verzekeringsarts. Ik vind het belangrijk om de huisarts op de hoogte te brengen van het verloop van de behandeling. Ook hiervoor geldt dat ik dit alleen doe nadat je hiervoor toestemming hebt verleend.
Mocht de behandeling niet naar je wens verlopen, is het natuurlijk erg belangrijk om dit bij mij naar voren te brengen, zodat ik de zorg zo veel mogelijk kan aanpassen aan je persoonlijke wensen. Mocht je er met mij niet uitkomen, en een klacht hebben, dan kun je je wenden tot de een bemiddelaar van de NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen) of tot hun klachtencommissie. Ik val door mijn registratie als GZ-psycholoog onder het tuchtrecht van de BIG.

Kwaliteit

Mijn kwaliteitsstatuut is hier te downloaden.

Registraties 

BIG-registratie gz-psycholoog (nr. 1992247225).

Lidmaatschappen

NVGzP (Nederlandse vereniging voor gezondheidszorgpsychologie ; registratienummer 6048).

VEN (Vereniging EMDR Nederland; registratienummer: 35613)

Overige gegevens

AGB-code hulpverlener: 94103269

AGB-code praktijk: 94065270

KvK-nummer: 76744817

Privacy

Psychologen zijn, net als artsen, gebonden aan hun beroepsgeheim. Dit houdt in dat gegevens en informatie die tijdens een behandeling aan de orde komen niet zonder uw schriftelijke toestemming aan derden mogen worden verstrekt. Uw huisarts ontvangt bij aanvang en na afloop van de behandeling schriftelijk bericht, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. In de berichtgeving naar de huisarts vermeld ik uw aanmeldingsklachten, de duur en het resultaat van de behandeling.

Mijn privacyverklaring is hier te downloaden.